Четвер, 13.06.2024, 03:32 Гість | RSS
Сайт учителя-словесника Ільїної Інни Іванівни

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Виступ на педраду " Любов - найкращий засіб виховання"


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ і СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ:

« Любов – найкращий спосіб виховання»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОВІДЬ ПІДГОТУВАЛА :

 ІЛЬЇНА І.І.

 

 

 

 

 

                                                                            

 Здоров я – не все, але все без здоров я – ніщо.

Сократ

 

     Василь Олександрович Сухомлинський стверджував: «Зміцнити здоров я людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступила в юність кволою і млявою, - це означає дати їй всю повноту життєвих радощів.

     Коли одного із стародавніх філософів запитали: «Що цінніше: багатство чи слава?», він відповів: « Ні багатство, ні слава не роблять людину щасливою. Здоровий жебрак багатший за хворого короля!» Так, багатство людського життя – це здоров я.

     Сьогодні актуальною є тема збереження здоров я учнів в умовах школи. Тому що, здоров я дітей – це одне з основних джерел щастя, радості й повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства загалом.

     За даними експертів, 75% хвороб у дорослих людей є наслідком умов життя в дитячі та молоді роки.

     Здоров я дитини, її соціально-психологічна адаптація, нормальне зростання й розвиток багато в чому визначені середовищем, в якому вона перебуває і живе. Для дитини 6-17 років цим середовищем є школа, оскільки дитина тут перебуває 70% свого часу.

     Існують різні визначення здоров я  й підходи в педагогіці до його збереження та зміцнення.

     Відомо, що основна мета життя – це щастя. Але до нього веде одна дорога: міцне здоров я. Здорова людина любить життя, рідко буває нещасливою.

     Важко уявити собі активними й повноцінними учасниками навчально-виховного процесу дитину чи вчителя, у яких постійно болить голова, у нервовій напрузі, які всього бояться.

      Здоров я – це єдність соматичного, психічного, духовного, соціального, інтелектуального й творчого аспектів, а не лише брак хвороб або фізичних вад.

     Фізичне здоров я складає організм людини як біологічну систему: органи й системи життєзабезпечення, їх функції та здоровий стан, фізична діяльність і біохімічні процеси,

гігієна тіла, рухова активність, здорове харчування, генетичне й репродуктивне

здоров я, профілактика хвороб, фізичний розвиток.

     Психічне здоров я утворюють позитивні емоції й почуття, воля, самосвідомість, самовиховання, мотивація поведінки, стреси, психотравми, запобігання шкідливих звичок, формування гігієнічних навичок і позитивних мотиваційних установок.

    Духовне здоров я – це здоров я в системі загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини, традиції культури українського народу, розвиток позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку духовності.

    Соціальне здоров я – соціальні потреби та інтереси, етика родинних стосунків, наслідки антисоціального ставлення до довкілля, соціальне забезпечення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, формування потреби вести здоровий спосіб життя.

   Інтелектуальне здоров я – це можливість відкрити наш розум для нових ідей і досвіду, які можуть допомогти в поліпшенні особистої, групової та суспільної взаємодії.

   Ключовими компетентностями, що сприяють здоров ю, які мають знати учні, є такі:

 1. навички раціонального харчування;
 2. навички рухової активності;
 3. санітарно-гігієнічні навички;
 4. навички організації режиму праці й відпочинку;
 5. навички самоконтролю;
 6. навички мотивації успіху й тренування волі;
 7. навички управління стресами;
 8. навички ефективного спілкування;
 9. навички попередження конфліктів;
 10. навички співчуття;
 11. навички поведінки в умовах тиску;
 12. навички співробітництва;
 13. навички самоусвідомлення й самооцінки;
 14. визначення життєвих цілей і програм;
 15. аналіз проблем під час прийняття рішень.

              На сьогоднішньому етапі школа має послідовність факторів, що попереджають руйнування здоров я дітей. В школі створюються  сприятливі умови для навчання дитини  ( брак стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); оптимально організовано навчальний процес ( відповідно до вікових, індивідуальних особливостей й гігієнічних норм); повноцінний і раціонально організований руховий режим.

         Вчителі вирішують завдання, що сприяють здоров ю:

 • створюють психолого-педагогічні і організаційно-педагогічні умови, що забезпечують психічне здоров я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу;
 • переводять традиційну інформаційну систему навчання на таку, що дозволяє вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці;
 • організовують харчування і відпочинок учнів;
 • створюють максимально можливі санітарно-гігієнічні умови;
 • активно включають в свої плани виховної роботи заходи щодо збереження здоров я учнів ( проводять бесіди, анкетування, години спілкування, виховні години, тести, опитування, бесіди медичної сестри, зустрічі з лікарями, екскурсії, відвідування картинної галереї, бібліотеки, музеїв та інше);
 • забезпечують психологічний супровід освіти ( з дітьми працюють соціальний педагог, дефектолог, психолог);
 • активно проводяться уроки фізичної культури;
 • читаються навчальні курси « Основи здоров я» та « Етика».

        Хорошим прикладом щодо збереження та зміцнення здоров я учнів є такі країни, як Німеччина та Бельгія. Так, діти в усіх школах Німеччини на перервах можуть насолоджуватися безкоштовними яблуками та морквою.

     За словами науковців, завдяки щоденному вживанню яблук діти стали помітно краще вчитися. Овочі та фрукти по класах розподіляє завгосп. Ї

 

 миють, ріжуть і ставлять у класі. Експерти радять щоденно з їдати близько

400 грамів овочів та фруктів, тому що там дуже багато корисних речовин.

       В Японії є досвід споживання учнями меду. В них діє програма оздоровлення дітей продуктами бджільництва. Діти споживають в день 20-30 г меду. Це дало змогу вийти цій країні  на перше місце у світі за тривалістю життя.

     Доведено, що гумор є також і педагогічним засобом. Для вчителя розвивати в собі і в своїх вихованців почуття гумору – це означає сприяти зростанню творчого потенціалу своєї особистості і особистості учня.

                  Нація – стійка спільність людей, що склалася історично, виникла на базі    

               спільної мови, території, економічного життя і психологічного складу, який  

               виявляється у суспільності культури. А діти – це майбутнє кожної нації, її    

                завтрашній день. І якщо діти будуть здоровими, то з них виростуть сильні,  

               мужні, щасливі люди. А ми з вами покликані зростити і виховати таких людей.                  

              Отже, доброго всім здоров я! Будьте здорові, будьте щасливі і радісні!

   

Моральне виховання в контексті сучасної літературної освіти

 

                                                                          Майстерність і мистецтво  морального                      

                                                           виховання  особистості полягають у тому, щоб  

                                                          моральні цінності  розкривались перед юними  

                                                  серцями в яскравих образах, які захоплюють думку  

                                               і хвилюють душу, пробуджують прагнення до ідеалу.

                                                                                                             В.О. Сухомлинський

         Розбудова в Україні якісно нової системи  освіти відбувається в умовах ускладнення виховних проблем, поширення негативних явищ в шкільному середовищі. На сьогоднішній день, беручи до уваги соціологічні та психолого-педагогічні дослідження, можна зробити висновок, що рівень сформованості моральних якостей підростаючого покоління бажає бути кращим.

        З цього випливає, що моральне виховання молоді належить до національних інтересів нашої держави. Навчити дітей жити в гармонії з самим собою,  з іншими людьми та навколишнім світом – це та стратегія, яка повинна бути втілена в роботу школи нового типу. Нова модель освіти повинна базуватися на засадах демократизму та гуманізму. Сьогодні школа здійснює перехід від навчально-дисциплінарної моделі організації педагогічного процесу до моделі особистісно розвивальної. Особливістю цієї моделі організації  педагогічного процесу є те, що кожна підростаюча особистість є творчою індивідуальністю.

     Відповідно до  Закону України « Про загальну середню освіту» для реалізації такого підходу на законодавчому рівні створюються принципово нові умови. У цьому контексті моральне виховання особистості учня в процесі навчання виступає важливим завданням, поставленим перед сучасною школою.

      Дуже складним і важливим є процес формування моральних якостей школярів. Оскільки це період становлення людської особистості, в значної кількості учнів шкільного віку недостатньо сформовані моральні компетенції, що визначає необхідність в більш глибокому акцентуванні уваги саме на моральному вихованні школярів. 

       Художня література – потужний засіб виховання особистості. За допомогою її потенціалу відбувається формування важливих для людської особистості якостей. Аналіз художніх творів дає можливість глибоко зрозуміти сутність людського існування і  збагнути важливі життєві цінності.

      Учитель повинен вміти допомагати учням співставляти прочитане з власними проблемами, інтерпретувати, порівнювати, проводити прямі, опосередковані аналогії, будувати прогнози, звертати увагу на виняткове значення для дитини самоаналізу та самооцінки.

      Успіх особистісно орієнтованого навчання та виховання підлітків залежить від того, яким чином вчитель змоделює урок і створить комфортні умови для самореалізації особистості. Вчитель повинен на уроці створити ситуацію успіху, коли кожен учень буде розуміти свою значимість та індивідуальність.       

      Кожна дитина – це особистість. Особистісно орієнтований підхід у формуванні моральних якостей є найбільш доцільним. Суспільство розвивається. І у вихованні молодого покоління потрібні нові підходи.

      Уроки літератури - це пошук істини. Елементи риторики – важливі складові процесу успішного засвоєння нових знань і навичок. Потрібно  розвивати здатність учня розуміти авторський задум, формулювати свою думку й незалежно аргументувати її, виробляти в кожного школяра уміння  самостійно задовольняти власні духовні потреби, навчати цінувати красу чистих людських взаємин, використовувати їх для формування себе як особистості.

       Важливою складовою формування моральних якостей в учнів є сім’я. Адже вплив сім’ї на дитину унікальний, а багато в чому й незамінний. В.О.Сухомлинський стверджував: “У сім’ї шліфуються найтонші грані людини – громадянина, людини – трудівника, людини – культурної особистості ”. У сім’ї, образно кажучи, закладається коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і плоди. Сім’я – це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави. Батьки впливають на дітей передусім своєю особистістю. Особисті якості батьків впливають на дітей не механічно, а через безпосереднє спілкування та спільну діяльність.                   

      Завдання вчителя сучасної школи полягає в тому, щоб знайти шлях до кожного учня, створити умови для розвитку здібностей, закладених у кожному.  

       Як зазначає Софія Русова: «Учитель, який передає дитині лише знання, - це ремісник, той, хто виховує характер, - справжній митець у своїй справі».  А тому потрібно намагатися уважно придивлятися до дитячих душ і знаходити ту іскорку доброти, милосердя і любові, яка в майбутньому буде палати факелом і сформує повноцінну особистість, впевнену в собі і корисну для суспільства. 

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти виконкому Ржищівської міської Ради

 

 

 

 

 

 

Доповідь на тему:

« ІКТ як засіб розвитку школяра середньої школи»

 

 

 

 

 

 

                                                           Вчитель української мови

та світової літератури

Ржищівської

                                      ЗОШ І-ІІ ступенів

Ільїна Інна Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів-2015

     

Майбутнє твориться сьогодні. І диктує нам перспективи молоде покоління, що підростає в школі. Це вони хочуть нового, інноваційного.  Вони вже вимагають, а ми не повинні відстати, щоб бути Учителями…

 

       Стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій є одним з факторів, що визначає вектор розвитку світового співтовариства XXI століття. Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де вирішальну роль грають інформація й наукові знання. Сучасне навчання… Яким воно має бути? Про це читаємо, міркуємо, дискутуємо. Обираємо нові прийоми, методи, технології. Та при цьому пам’ятаємо, що основною формою навчання з часів Я. Коменського залишається урок, зміст якого диктує час. Ми перебуваємо в такому світі, в якому інформаційний потік постійно зростає, а час ніби  ущільнюється.

       Ми живемо в світі медіа, "інформаційного" вибуху - розширюються системи масових комунікацій. Відповідно, мета освіти - формування особистості, здатної читати, аналізувати, оцінювати медіатекст, займатися медіатворчістю, засвоювати нові знання за допомогою медіа. Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної освіти.

     Як відомо, інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі розвитку освіти набувають неабиякого значення.  Для початку давайте з’ясуємо, в чому полягає сутність цього  поняття. (Слайд 2)Слово “технологія” в перекладі з грецької – наука, сукупність методів та прийомів обробки матеріалів або сировини, переробки їх у предмети споживання, а також перетворення та використання матерії (матеріалів), енергії, інформації, наукових та інженерних знань для вирішення практичних завдань в інтересах людини й суспільства.  ІКТ – це різноманітні методи, способи та алгоритми збору, накопичення, обробки, подання й передавання інформації.

      Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань.

       Застосування ІКТ дозволяє в значній мірі просунутися в досягненні зазначеної мети, бо базується на даних фізіології людини: у пам'яті людини залишається 1/4 частина почутого матеріалу, 1/3 частина побаченого, 1/2 частина побаченого й почутого матеріалу.
    (Слайд 3)  Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань, ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширювати можливості візуалізації навчального матеріалу;
реалізовувати входження учня в реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного  інформаційного  цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя.

     (Слайд 4) Для успішного використання цих технологій необхідно, щоб вчитель-предметник вмів: обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, креслення, схеми, малюнки), щоб працювати з ними на уроці;

- створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації MS Power Point і демонструвати презентацію на уроці;

- використовувати наявні готові програмні продукти по своїй дисципліні;

- застосовувати навчальні програмні засоби (навчальні, що закріплюють, що контролюють);

- здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;

- організовувати роботу з учнями з пошуку необхідної інформації в Інтернеті;

- самостійно розробляти тести або використовувати готові програми-оболонки, проводити комп'ютерне тестування.

    Тобто в ході освоєння інформаційно-комунікаційних технологій вчитель підвищує свій професійний рівень і опановує (іноді одночасно з учнями) новий інструментарій отримання знань. Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.      

      Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес.

      Учні сьогодні готові до уроків  різних дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.   Для них не є новим і невідомим ні робота з різними редакторами (наприклад, з MS Word, MS Excel, Paint, MS Power Point), ні використання ресурсів Інтернету, ні комп'ютерне тестування.

 В більшості учнів є вдома комп’ютер, який вони використовують як цікаву іграшку. То ж надзвичайно корисно привчати учнів використовувати комп’ютер як розумного помічника у навчанні під час формування нових знань, пошуку потрібної інформації, використання ресурсів Інтернету, прикладного застосування вивченого матеріалу, комп'ютерного тестування. При цьому в учнів формуються конкретні практичні вміння й навички, розвиваються інформаційно-комунікаційні компетентності.
         В процесі викладання базових дисциплін учителі середньої ланки нашої школи поступово здобувають нові знання в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та використовують їх на практиці.

(Слайд 5) У своїй роботі ми   використовуємо:

 1. власні мультимедійні презентації;
 2. матеріали, розроблені методистами та вчителями-практиками;
 3. перегляд  фільмів  або їх  фрагментів;
 4. перегляд відеороликів;
 5.  віртуальні екскурсії;
 6. Інтернет-ресурси;
 7. фотоматеріали;
 8. демонстраційні матеріали та ін. 

    (Слайд 6) До уроків української мови  створюємо і використовуємо  презентації у форматі MS Power Point.

  Мультимедійні презентації  містять:

-пояснення нової теми;

-роботу з усними вправами;

-завдання при повторенні вивченого матеріалу та ін.

      Використання мультимедійних презентацій можливе на будь-яких типах уроків та на будь-якому етапі уроку. Крім того зручним є урок-презентація. Завжди можна повернутися до попереднього слайду (звичайна шкільна дошка не може вмістити той обсяг, який  можна поставити на слайд). Це дає можливість вчителю зекономити час на уроці та дати учням більший обсяг знань.

 (Слайд 7)На уроках української та світової літератур використовуємо:

 •  презентації, які містять біографії письменників;
 •  навчальні фільми з біографіями письменників;
 •  аудіокниги з художніми творами;
 • фрагменти фільмів до вивчених художніх творів;
 • віртуальні екскурсії в музеї письменників;
 • віртуальні екскурсії країнами,якими подорожували митці;
 • презентації, що містять завдання відповідно до теми та мети уроку.

(Слайд 8) На уроках біології, хімії використовуємо презентації, що містять  різні демонстраційні матеріали: таблиці, схеми, малюнки; відеофрагменти до певних тем; навчальні мультфільми та різні відеодемонстраційні матеріали.

      (Слайд 9) На уроках історії застосовуємо  різні фото та відеоматеріали,  презентації, що містять відомості про історичну епоху, історичних діячів, історичні події та ін. Крім цього ми даємо можливість учням самим створювати презентації на задану тему з певної дисципліни.

      Комп’ютерні технології вже давно тісно пов’язані з педагогічним процесом в школі, а той в свою чергу вміщує в собі не лише навчальний, але і виховний процес.Тому інформаційно-комунікаційні технології є невід’ємною частиною і виховного процесу. Ці технології ми активно використовуємо і у виховному напрямку роботи нашої школи. (Слайд 10)

      Загалом використання інформаційно-комунікаційних технологій в школі необхідне в даний час, адже школа має слідкувати і вчасно реагувати на процеси у суспільстві, забезпечуючи повноцінний розвиток особистості учня, як члена цього суспільства.

       Підводячи підсумок, хочеться звернути увагу на те, що використання ІКТ це дуже добре, але до цієї справи потрібно підходити серйозно. Вся робота по використанню ІКТ повинна бути чітко спланованою, доцільною, виправданою та добре продуманою.

(Слайд 11)

   

«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930